Titian Oterdoom verlaat de gemeenteraad van Haren

Per 1 januari a.s. beÃĢindigt onze fractievoorzitter Titian Oterdoom zijn raadslidmaatschap. Hij wordt als fractievoorzitter opgevolgd door Ietje Jacobs-Setz. De vrijkomende plaats in de VVD fractie zal worden ingevuld door Arnold Bergsma, nu actief als plaatsvervangend raadscommissielid.

Titian Oterdoom werkt als procesmanager. Hij ondersteunt besluitvormingsprocessen waarbij verschillende partijen en uiteenlopende belangen aan de orde zijn. Hierbij is het zaak om vanuit een onafhankelijke rol te opereren. Om een geloofwaardige rol te kunnen blijven spelen wil Titian Oterdoom voorkomen dat zijn raadslidmaatschap op gespannen voet komt te staan met het werk als onafhankelijk procesbegeleider. Om die reden zal hij de raad verlaten.

De VVD heeft begrip voor deze overwegingen maar betreurt het vertrek van de fractievoorzitter. Titian Oterdoom heeft zich sterk ingezet om de onderlinge verhoudingen en werkwijze binnen de raad van Haren te verbeteren. We gaan zijn ervaring, inzet en enthousiasme hierbij missen. Daarnaast hebben we het volste vertrouwen in de nieuwe fractie, met Ietje Jacobs-Setz en Arnold Bergsma zal de VVD met hetzelfde enthousiasme op de ingeslagen weg voort gaan.

VVD Haren