Provincie wil dat Haren samengaat met Groningen en Ten Boer.

Bijgevoegd ontvangt u van ons de brief zoals we die hebben ontvangen van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

 

In het kort komt het er op neer dat de provincie heeft geoordeeld dat: ‘Gelet op de forse opgaven tot verbetering van het kwetsbare financiële perspectief van Haren (bezuinigingen en lastenverhogingen) en de ingrijpende gevolgen daarvan voor haar inwoners, collectieve voorzieningen en de gemeentelijke organisatie komen wij –alles afwegend- tot het oordeel dat een zelfstandig Haren en onvoldoende duurzame, (financieel) robuuste en bestuurskrachtige toekomst heeft in regionaal perspectief.’

 

U zult begrijpen dat wij deze conclusie van de provincie delen, immers hoe jammer wij het ook vinden, ook wij zijn van mening dat de offers voor een zelfstandig Haren te groot zijn.

 

Donderdagavond om 20u zal gedeputeerde Patrick Brouns het besluit in de gemeenteraad van Haren komen toelichten. Aansluitend daarop hebben wij als oppositiepartijen een spoeddebat aangevraagd om met het College van gedachten te wisselen over de ontstane situatie.

 

Mocht er meer nieuws zijn, dan hoort u zo snel mogelijk van ons.

 

VVD fractie Haren

Ietje Jacobs – Setz

Arnold Bergsma