VVD bestudeert rapporten

De VVD Haren bestudeert rapporten Beterr Haren en Verkenning gemeentelijke herindeling Groningen, Haren en Ten Boer.

Ook de VVD heeft de rapporten ontvangen en zal de rapporten bestuderen. Ons uitgangspunt is daarbij het raadsbesluit van 14 december 2015: een zelfstandig Haren. Destijds heeft de VVD gepleit voor een nadere onderbouwing van dat besluit. We zijn blij dat die onderbouwing er nu is.

Wel is de VVD geschrokken van de financiële consequenties van een zelfstandig Haren zoals dat blijkt uit de stukken van Beterr Haren.

De komende periode zal de VVD benutten om te bezien wat de financiële consequenties van een zelfstandig Haren betekenen voor de inwoners.

Wat betekent dit voor de lasten, de voorzieningen en voor de ambities voor de inwoners en ondernemers van Haren? Op basis daarvan zullen wij afwegen of dat leidt tot een Haren wat wij onze inwoners gunnen. Dat zullen wij leggen naast het rapport Verkenning gemeentelijke herindeling Groningen, Haren en Ten Boer.


De uiteindelijke keuze van de VVD zal een gemeente zijn waarvan wij denken dat die robuust is en waar de wensen van de inwoners optimaal tot uiting komen.


Ietje Jacobs – Setz

Arnold Bergsma

VVD fractie gemeente Haren