Gratis parkeren: best duur

Op verzoek van winkeliers en politiek staat -een vorm van- gratis parkeren in Haren op de agenda. De gemeente heeft op 31 mei diverse scenario's gepresenteerd aan het bestuur van Ondernemend Haren en een aantal belanghebbenden.

De uitgewerkte plannen varieren van volledig gratis tot blauwe zone. Gratis voor de gast betekent echter een forse kostenpost voor de gemeente Haren. We hebben het al gauw over enkele tonnen per jaar. Het is een optelsom van derving inkomsten en kosten handhaving. Los daarvan zal de gemeente -eenmalig- miljoenen af moeten schrijven op de waarde van de openbare ruimte. Volgens winkeliers is Haren de enige gemeente, behalve Groningen, in de provincie Groningen met betaald parkeren. Winkeliers geven aan te merken dat gasten (klanten) uitwijken naar omliggende gemeenten vanwege het betaald parkeren in Haren.

Volgens de VVD kan een vorm van gratis parkeren alleen gerealiseerd worden door forse maatregelen elders in de begroting. De vraag is nu welke reeele keuzes tot de mogelijkheden behoren en of daar voldoende draagvlak voor is. Het gemeentebestuur gaat dit najaar met uitgewerkte plannen naar de raad waar besluitvorming over dit onderwerp plaats zal gaan vinden. De VVD fractie is geinteresseerd in uw meningen en suggesties. We gaan graag met u in gesprek, maar een e-mail is ook van harte welkom: a.bergsma@haren.nl.