Zonaal verbod

De VVD fractie constateert dat het college heeft besloten tot het instellen van een zonaal verbod voor vrachtwagenverkeer in de gemeente Haren. Het is goed nieuws, omdat er in een langlopend dossier nu duidelijkheid is ontstaan in lijn met moties vanuit een meerderheid van de raad en het ontwerpbesluit van het (vorige) college. Daarnaast is het goed nieuws dat er eindelijk gewerkt wordt aan het beperken van de overlast in Glimmen.

De VVD waardeert de geleverde inspanningen van het college om mogelijke alternatieven te verkennen en betreurt dat dit tot dusver niet heeft geleid tot een besluit dat een betere balans vindt in de afwegingen tussen de vele belangen die met dit vraagstuk gemoeid zijn.

VVD fractie afdeling Haren

Titian Oterdoom

Ietje Jacobs – Setz

Arnold Bergsma

Alice Duursma