Bestuurlijke toekomst

Op basis van alle onderzoeken, gegevens en inbreng van de bevolking wil het college van B&W van de gemeente Haren een fusie met de gemeente Tynaarlo nader verkennen. De VVD fractie waardeert dit eensgezinde standpunt en ziet dit als een krachtig signaal richting alle betrokken partijen.

De VVD fractie steunt de keuze van het college. Als fractie hebben we lange tijd voorkeur gehad voor een zelfstandig voortbestaan van de gemeente Haren. Tegelijkertijd moeten ook wij constateren dat de huidige gemeentelijke organisatie kwetsbaar is en te kampen heeft met een zeer forse schulden-last. Dit is nog eens bevestigd door de SWOT analyse en het onderzoek van bureau Berenschot.

De gemeente staat voor de forse opgave om haar schulden af te bouwen en een gezonde financiĆ«le buffer te creĆ«ren voor onzekerheden op diverse beleidsvelden, waaronder de nieuwe gemeentelijke zorgtaken in het sociale domein. Onder deze omstandigheden is het lastig om te investeren in de ambtelijke organisatie, iets wat voor een professionele uitvoering van onze taken nu en op de langere termijn wel noodzakelijk is.  

Tegelijkertijd blijft de VVD inzetten op een goede dienstverlening vanuit de gemeentelijke kerntaken, korte lijnen tussen burger en bestuur en een groene gemeente waar dorpskernen hun eigen identiteit gewaarborgd zien. Verkenning van een fusie met Tynaarlo biedt in dit verband goede perspectieven: een krachtige plattelandsgemeente tussen Assen en Groningen met een dusdanige omvang dat het een evenwichtige partij vormt in de regionale samenwerking. De vele overeenkomsten tussen Haren en Tynaarlo op het gebied van bevolkingsopbouw, landschap en cultuur geven vertrouwen in een gezamenlijke koers op basis van gedeelde waarden.

VVD fractie

Titian Oterdoom

Ietje Jacobs-Setz