VVD grootste partij

Uit de definitieve uitslagen blijkt dat de VVD als grootste partij uit de bus is gekomen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen die gisteren plaatsvonden. In 6 van de 12 provincies mag de VVD als grootste partij het initiatief nemen voor  college onderhandelingen. Dat geldt niet voor de provincie Groningen: hier heeft de SP de 1e plaats van de PvdA overgenomen. Het goede werk van de VVD in het College van GS en in de Staten is niet door de kiezer beloond: de VVD is van 6 naar 4 zetels gegaan. Duiding hiervan is belangrijk maar blijft lastig.  Voor de provincie geldt dat de verkiezingen vaak beïnvloed worden door thema’s waar de landelijke politiek over gaat maar waar de regio wel heel nadrukkelijk mee te maken heeft. De aardbevingen als gevolg van gaswinning spelen hierin een duidelijke rol: het kabinetsstandpunt wordt verwoord door VVD minister Kamp.


Het is lastig om de verkiezingsuitslag te vertalen naar de gemeentelijke politiek. De meeste stemmen binnen de gemeente Haren zijn naar de VVD gegaan en daar zijn we blij mee! We zien dit als aanmoediging om in Haren door te gaan met onze liberale koers. VVD wethouder Paula Lambeck levert goed werk in lastige dossiers en in de raad blijft de VVD zich inzetten voor heldere keuzen op basis van onze liberale beginselen. “De VVD verbindt” luidde onze slogan tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar. Dat blijven we doen, soms zichtbaar voor de inwoners, maar soms ook onzichtbaar. Wel is helder dat de sfeer in de raad sterk verbeterd is en daar blijft de VVD haar steentje aan bijdragen.

VVD fractie Haren
Titian Oterdoom & Ietje Jacobs - Setz